Jourschema

Jourschema höstterminen 2019 (pdf)

Att göra på sin jourvecka:

Återvinning: Töm återvinningen (papper, plast, kartong, glas m.m.) 1-2 ggr/veckan.

Gräsklippning: Klipp gräsmattan 1 ggr/veckan under sommarhalvåret. Använd trimmern vid nässlorna samt runt kanterna av tomten. Fästingar håller till i det höga gräset!

Skottning/sandning: Skotta/sanda ingångarna till Bullerbyn om det kommit snö eller är halt. Salta inte trätrallen, bara stentrapporna. Glöm inte personaltrappan, vid postlådan, vid soptunnorna, rampen till köket samt runt köksdörren.

Tömning av postlåda: Töm Bullerbyns postlåda under sommarstängningen.

Det är ni föräldrar som ansvarar för er jourvecka. Passar inte veckan är det ni som har ansvaret att byta med någon annan. Skicka ett mail med information till bullerbynforskola@telia.se om ni byter jourvecka.

 

Sidansvarig: Anette