Villkor för användning av denna webbplats

Informationen på denna webbplats tillhör ”Föräldrakooperativet Bullerbyn I Lerum Ek. För.” (föreningen). Det material som finns tillgängligt på hemsidan är skyddat enligt upphovsrättslagen. Innehållet på sajten är tillgängligt för alla användare och/eller besökare för enskilt bruk endast och får inte på något sätt eller i viss utsträckning reproduceras utan skriftlig tillåtelse av föreningen. Föreningen förbehåller sig rätten att när som helst lägga till eller ta bort material från webbplatsen och ändra eller organisera om innehållet på webbplatsen, och när som helst att övervaka, avbryta, avvisa eller på annat sätt begränsa tillgången till webbplatsen. Användning av denna hemsida sker på besökarens eller användarens egen risk. Föreningen ansvarar ej för innehållet och tillförlitligheten av något material eller annan information på webbplatsen. Föreningen garanterar inte heller att webbplatsen är fri från fel, virus eller annat material som kan störa eller förstöra datorer eller uppgifter. Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser eller adresser på webben. Externa webbplatser är inte en del av webbsajten och tillhör inte föreningen. Föreningen stödjer eller rekommenderar inte andra hemsidor och är inte heller ansvarig för innehållet. I den utsträckning lagen tillåter, friskriver sig föreningen ansvaret för alla direkta eller indirekta förluster eller skador av alla slag, som uppstår av en användare respektive gästs tillgång till eller användning av webbplatsen (eller något material hittat på den) även om föreningen kan ha blivit medveten om risken för sådan skada.

(c) 2012 Johannes Carlsson