Bullerbyns föräldrakooperativ

laga mat ute på eldPå Bullerbyn har vi en gemensam inställning till alla barn och det är att vi tror på dem och deras förmåga. Vi arbetar för att barnen skall bli självständiga och att de ska stå rustade för det samhälle de kommer att verka i.

Bullerbyns ledord

För att nå detta arbetar Bullerbyn efter mottot: ”Vi inspirerar för framtiden”. Vår verksamhet lutar sig mot tre ledord:

  • Kreativitet
  • Möten
  • Kunskap

nyfikna barn undersöker med förstoringsglasDet kompetenta och nyfikna barnet

Den barnsyn vi pedagoger har påverkar vårt förhållningssätt till barnen och deras möjligheter att erfara kunskap och utvecklas.

På Bullerbyn tror vi på det kompetenta och nyfikna barnet. Att barn vill utvecklas och kan om de får rätt förutsättningar för att lyckas. Vi tror att barnet har en inneboende kraft och är rika på resurser.

Vi är medvetna om att barnen påverkas av normer och vårt förhållningssätt och att vi har möjlighet att lära dem acceptans och respekt för sig själv, sin omgivning och sina medmänniskor. Bullerbyn är profilerad mot normkreativ pedagogik.

stor trädgårdVi vill erbjuda barnen en rik och meningsfull vardag

Barnen ställs inför både tankemässiga och motoriska utmaningar. Vi fördjupar oss tillsammans i olika teman som barnen själva uttrycker nyfikenhet inför, likväl som att barnen utmanas motoriskt genom gymnastik, dans och yoga.

Huset har flera olika utrymmen, rum alla anpassade för olika typer av aktiviteter. Bullerbyns lokaler omges av en stor och härlig trädgård och vi ger oss ofta iväg och upptäcker vår närmiljö tills fots eller via kommunala färdmedel.

engagerad personalEngagerad personal

Engagemanget hos personalen på Bullerbyn är stort och man har goda möjligheter att påverka den pedagogiska utvecklingen. Stöttning och utbytet mellan pedagogerna, styrelsen och föräldrarna är också stark och positiv, vilket har bidragit till en genuin ”Bullerbykänsla”.

Den nära relationen mellan verksamhet och föräldrar möjliggör att vi ofta kan hitta den bästa lösningen utifrån varje familjs behov.

Förskolans struktur

Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ, med en styrelse, och med förskolechef och pedagoger som driver verksamheten framåt. Förskolan har tre åldersindelade grupper, Linden som är 1-2 år, Granen som är 2-4 år och Eken som är 4-5 år. På förskolan arbetar 3 förskollärare, 4 barnskötare och en förskolechef som har uppdrag i barngrupperna samt en personal i köket. På förskolan går mellan 34 -38 barn under året.

Öppettider

Förskolans öppettider är idag 6:30 – 17:30, men om behovet av ökade öppettider ökar så följer vi Lerums kommuns ramtider.

Följer läroplanen

Pedagogerna följer de statliga riktlinjer som står i läroplan för förskolan, Lpfö -98, reviderad 2016. Vi tar del av aktuell forskning och tillämpar den så att den passar vår verksamhet. Vi har ett gott samarbete med kommunen och de fria förskolorna för att nå fram till lämpliga lösningar för att utveckla förskolan.