Ansök om förskoleplats

balansgång på hinkar

Boka gärna in ett besök hos oss och få en rundvandring i lokalerna och få möjlighet att träffa personalen.
Avgiften för att ha sitt barn på Bullerbyn är densamma som för de kommunala förskolorna, den följer maxtaxan.

Här ansöker du digitalt om förskoleplats

Här kan du ladda ner intresseanmälan

 Varmt välkomna med er ansökan!