Evenemangsdetaljer

  • Date:
  • Lokal: Bullerbyn

Diskussionskväll om bl.a.
– hur bemöter man trots
– vad händer barnen när de börjar skolan