Evenemangsdetaljer

  • Date:
  • Lokal: Bullerbyn

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma där huvudpunkterna är:

– Genomgång av årsredovisning
– Val till styrelsen

Se kallelse/agenda i hallarna på Bullerbyn.