Evenemangsdetaljer


Hej!

Ibland har vi av olika anledningar leksaksdag på förskolan. Det betyder att barnen får ta med sig  en leksak hemifrån som de vid samlingen får visa och berätta om för sina kompisar. Ju större de är desto mer förberedda kan de vara.

Det vi denna gången vill att barnen skall träna är att få stå i centrum på ett lättsamt sätt. De skall få öva på att hålla sig till ämnet ”den röda tråden”, prata inför en grupp och att få lyssna på sina kompisar. De kommer också få öva på att låna ut och att följa kompisens regler om hur leksken skall användas.

Det ni som föräldrar kan hjälpa barnet med är att:
– Se till att barnet hittar en lämplig leksak som han/hon inte är överdrivet rädd om
– Förbereda barnet så att han/hon kan svara på frågorna; – när och av vem fick du den, varför tycker du om den, hur används den (vad får man göra och vad får man inte göra med den).
– Förbereda barnet på att den skall ligga gömd i facket fram till samlingen, så att det blir en överraskning för de andra.
– Att kompisarna kommer att få prova leksaken under dagen och då måste man låna ut och samsas om den.